Agora MEDIA Agora MEDIA
Căutare [avansată]
go
//Reviste/TIC Biz/nr.215, 10 decembrie 2008/Redacţia 22 octombrie 2018
TIC Biz
Librăria
Librăria Byblos
agora ON line
agora ON Line [din galerie...]
ianuarie 2009
PC Rev
PC Rev
decembrie 2008
CPR
Channel Partner România
dec.2008
NET Report
Net Report
nr.dec.2007

redacţia TIC Biz România

eweek@agora.ro

Bogdan Marchidanu - redactor şef (e-mail)
Radu Călin Crahmaliuc - redactor (e-mail)
Monica Muscă – redactor (e-mail)
Elena Andreea Liţă – redactor (e-mail)
Cristian Faur – redactor (e-mail)
Mihaela Maftei - secretar tehnic (e-mail)
Nicolae Bucur - tehnoredactor (e-mail)
Marian Teodorescu - fotoreporter (e-mail)


Marketing şi publicitate
Mihai Bucuroiu - director de vânzări (e-mail)
Daniel Dan - reprezentant vânzări (e-mail)
Costin Pecingina - reprezentant vânzări (e-mail)
Corina Lăcraru - marketing (e-mail)
Isabelle Bey - marketing (e-mail)


Poşta: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 13, et. 4, ap. 42, sector 4, Bucureşti, cod poştal 040361, sau
CP 85-OP 44/cod poştal 042350
Tel.: 021-3309282; Fax: 021-3309285
ISSN: 1582-5434

TIC
   nr.215, 10 DECEMBRIE 2008
TIC Biz
Home | Home | Home | Home | Home
Copyright © 1999-2009 Agora Media S.A.
IT TRENDS, Agora Technology Conferences - ATC, SolePAD, Agora News

Powered by
Dell PowerEdge servers