Agora MEDIA Agora MEDIA
Căutare [avansată]
go
//Reviste/TIC Biz/nr.215, 10 decembrie 2008/Interviu 22 octombrie 2018
TIC Biz
Librăria
Librăria Byblos
agora ON line
agora ON Line [din galerie...]
ianuarie 2009
PC Rev
PC Rev
decembrie 2008
CPR
Channel Partner România
dec.2008
NET Report
Net Report
nr.dec.2007

Versiune imprimantă
Trimite unui prieten

Asociaţia GS1 Romania, între realizări şi perspective

Intrând în al 15-lea an de existenţă, GS1 Romania, organizaţia naţională pentru codificarea produselor, serviciilor şi locaţiilor, membru al organizaţiei internaţionale GS1, pune la dispoziţia membrilor săi servicii care să aducă un plus de eficienţă în activitatea logistică. Domnul Ciprian Iosep, Preşedintele organizaţiei, a prezentat pentru TIC Biz câteva elemente din activitatea curentă şi viitoare a GS1 Romania.

TIC Biz: Cum puteţi caracteriza, în câteva cuvinte, activitatea GS1 Romania în anul 2008?


Ciprian Iosep,
Preşedinte GS1 Romania

Ciprian Iosep: Principiul de bază al funcţionării organizaţiei noastre este comunicarea permanentă cu membrii. Pe parcursul anului 2008, ca şi în anii trecuţi, GS1 Romania a oferit câteva servicii tradiţionale. CODALOC, serviciul on-line prin care este posibilă obţinerea şi gestionarea codurilor de produs, şi-a demonstrat eficienţa în cursul acestui an prin numărul mare de solicitări soluţionate în timp real. De asemenea, prin serviciul "Sunt informat?", GS1 Romania şi Centrul de Soluţii EAN au continuat seria de publicaţii proprii, respectiv revista trimestrială INFO, broşurile specializate pentru tehnici GS1 şi ECR şi manualele de utilizare a sistemului GS1, materiale transmise cu regularitate către companiile membre. O altă acţiune care se înscrie în preocupările noastre permanente de promovare a sistemului şi consolidare a expertizei în interiorul organizaţiilor membre ale Asociaţiei este aceea de training. Cursurile de anul acesta, realizate de specialişti ai GS1 Romania şi CS EAN în cadrul Planului Anual de Instruiri, au fost puse la dispoziţia membrilor fără taxe suplimentare. Ca o noutate, pot menţiona susţinerea de cursuri customizate, organizate în cadrul întreprinderilor membre, la cererea acestora, suplimentar faţă de tematicile şi calendarul Planului Anual.

TIC Biz: Am asistat, în luna martie a acestui an, la lansarea formei 2008 a Codului de Bune Practici în Domeniul Scanării. Ce ne puteţi spune despre evoluţia acestui program?

C.I.: Codul de Bune Practici în Domeniul Scanării subsumat dezideratului "Preţul Afişat este Preţul Plătit" s-a impus atenţiei unor membri marcanţi ai organizaţiei din domeniul retail - Praktiker Romania SRL, METRO Cash&Carry Romania SRL şi SELGROS CASH&CARRY SRL - însă multe alte companii de retail, deşi s-au interesat de program, încă menţin o atitudine reţinută în a-l considera o prioritate şi a adera.
      Codul precizează procedurile minimale de utilizare a codificării cu bare şi a scanării în domeniile de comerţ en-gros şi en-detail care menţin un nivel înalt de încredere în managementul preţurilor la nivel de magazin. Acest Cod de Bune Practici este un element de asigurare suplimentară a consumatorului că magazinul acordă o atenţie deosebită tratamentului corect din punct de vedere al concordanţei preţurilor afişate şi cele efectiv plătite, iar implementarea cu succes a conceptului va asigura menţinerea încrederii clientului în practica de scanare a produselor. Aderarea la Programul Naţional prin care Asociaţia gestionează acest Cod de Bune Practici conduce, pe de o parte, la creşterea încrederii clienţilor în procedurile de operare a magazinelor şi îmbunătăţeşte satisfacţia clienţilor relativ la experienţa de cumpărare din magazinele înscrise în Program, iar pe de altă parte sprijină companiile membre să stabilească şi să menţină o bună colaborare cu inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

TIC Biz: De ce este important ca o parte terţă neutră, în speţă Asociaţia GS1 Romania, să certifice faptul că managementul preţurilor la nivel de magazin, bazat pe coduri de bare, asigură concordanţa dintre preţurile afişate şi cele plătite?!

C.I.: Arbitrajul realizat de GS1 Romania prin misiunile de audit este în acord cu practicile internaţionale în domeniul certificării procedurilor de management al preţurilor pe baza codurilor de bare, pentru crearea de plus-valoare. Mai pot adăuga aici faptul că peste 70% dintre clienţii unui magazin/reţea au tendinţa de a fi mai degrabă convinşi de o certificare făcută de o parte terţă neutră, decât de opinia respectivei companii despre corectitudinea propriilor activităţi şi controale.
      Doresc să adaug faptul că, la acest moment, marketingul este concentrat spre clienţii proprii, deoarece cercetările specializate de piaţă au arătat că este de 6-7 ori mai ieftin să menţii un client propriu decât să atragi unul nou. Acesta este motivul pentru care îmbunătăţirea satisfacţiei de cumpărare şi menţinerea unui înalt grad de încredere a clientului în corectitudinea cu care este tratat sunt obiective prioritare pentru retailul modern, iar Programul nostru pune la dispoziţie un instrument eficace în acest sens.

TIC Biz: Aveţi preocupări similare şi pentru alte domenii de activitate?

C.I.: Tot în cursul acestui an, GS1 Romania a lansat Programul Naţional "GS1 Romania Solution Provider" prin care asociaţia noastră doreşte să încurajeze colaborarea şi dezvoltarea relaţiilor de afaceri dintre companiile ce asigură produse, servicii şi/sau soluţii bazate pe standardele globale GS1 şi membrii GS1 la nivel naţional şi internaţional. Acest obiectiv general îl vedem atins printr-un parteneriat mai strâns al Asociaţiei cu respectivele companii ce asigură produse, servicii şi/sau soluţii bazate pe standardele globale GS1.
      Pentru a deveni Membru al Programului Naţional GS1 Solution Provider şi pentru a putea avea acces la beneficiile aduse de această calitate, companiile trebuie să se angajeze voluntar la respectarea Codului GS1 de Bune Practici destinat companiilor GS1 Solution Provider.
      Programul generează oportunităţi de afaceri, networking, dezvoltare/participare la proiecte prin organizarea de conferinţe, seminarii, expoziţii şi proiecte pilot tehnologice. Participanţii la program beneficiază, la cerere, de oportunităţile editoriale şi de publicitate în revista INFO a GS1 Romania şi de listarea companiei ca furnizor de servicii certificat GS1 în secţiunea Solution Provider Finder a site-ului organizaţiei.
      Detalii despre Program şi beneficiile sale pot fi gasite în secţiunea dedicată pe site-ul Asociaţiei GS1 Romania, www.gs1.ro/gs1_utils/service_provider/home.jsf

TIC Biz: Ce direcţii noi se prefigurează în activitatea organizaţiei pentru anul 2009?

C.I.: Pornind de la solicitările lansate de comunitatea membrilor GS1, în cursul anului 2009, companiile membre vor beneficia de o serie de servicii noi.
      La solicitarea marilor lanţuri de aprovizionare europene, GS1 Romania va elibera atestatul de membru tuturor producătorilor, distribuitorilor, operatorilor de logistică şi importatorilor pentru a preveni introducerea în sistem a mărfurilor cu coduri de bare contrafăcute, pentru a certifica poziţionarea corectă a codului de produs şi a calităţii imprimării simbolurilor de cod de bare, astfel încât citirea la POS să se facă fără probleme şi pentru a certifica existenţa de expertiză specializată GS1 în interiorul acestor organizaţii membre ale Asociaţiei.

Certificarea existenţei de expertiză specializată GS1 în interiorul organizaţiilor membre este importantă deoarece asigură:
• eliminarea posibilelor erori de codificare, ambalare, re-ambalare, etichetare, cu efecte imediate în evitarea costurilor suplimentare pe lanţurile de distribuţie implicate de remedierea diverselor situaţii ce pot apărea din aceste cauze;
• prevenirea re-apariţiei acestor situaţii;
• menţinerea unui nivel înalt de calitate şi conformitate la furnizor în materie de codificare, prin asigurarea unui nivel corespunzător de cunoştinte în interiorul organizaţiei furnizorului şi partenerilor de servicii ai acestuia (tipografie, design, ambalaj, logistică etc);
• existenţa unui punct de contact competent pentru soluţionarea rapidă a oricăror probleme ce pot apărea în domeniul codificării sau în domeniile conexe acestuia.

În scopul de a veni în sprijinul membrilor GS1 ce au nevoie de editarea facilă, în acord cu standardele ISO aplicabile şi în mod direct, a diverselor simbologii cod de bare şi a etichetei logistice GS1, oferim un generator online care va fi disponibil din pagina web a Asociaţiei după data de 15 ianuarie 2009.
      De asemenea, pentru a asigura vizibilitatea companiilor româneşti pe plan internaţional, vom publica în GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) datele de identificare ale acestora şi informaţii privind produsele pe care le furnizează.

În 2009, Asociaţia GS1 Romania va lansa o platformă proiectată să ajute la adoptarea Internetului mobil ca parte integrantă a strategiei de marketing a companiilor membre, permiţându-le consumatorilor accesul prin telefonul mobil la informaţie extinsă despre produsele respectivelor companii. Informaţia disponibilizată către client, din punct de vedere al conţinutului, este la latitudinea companiei, iar accesarea sa va folosi codurile de bare deja prezente pe ambalaje.

În sprijinul companiilor ce doresc să-şi îmbunătăţească performanţa implementând, pentru unele dintre lanţurile de distribuţie în care sunt implicate sau pentru toate, mesagerie de business standardizată (EDI - Electronic Data Interchange), Asociaţia GS1 Romania va pune la dispoziţia companiilor membre interesate posibilitatea de verificare a capacităţii EDI a companiei (alocare GLN - Global Location Number, capacitate recepţionare mesaje standard EANCOM/ XML etc), cu eliberare de atestat al respectivei capabilităţi, în format electronic sau tipărit.

Doresc să menţionez că verificarea corectitudinii alocării codurilor, a existenţei expertizei interne a organizaţiei în ceea ce prive şte Specificaţiile Tehnice GS1, verificarea poziţionării codului de produs şi a calităţii imprimării simbolurilor de cod de bare şi certificarea capabilităţii EDI sunt servicii gratuite oferite membrilor Asociaţiei noastre.

În plus, doresc să amintesc faptul că Asociaţia noastră va asigura, în continuare, contra cost, preluarea de informaţii despre produsele româneşti, în format electronic, direct, pe baza GTIN - Global Trade Item Number (codul unic de produs), din baza de date a GS1 Romania sau Global Registry, sau prin mesaje EDI PRODAT/PRICAT, în scop de sincronizare globală a datelor şi/sau de promovare a produselor proprii pe diverse pieţe ţintă internaţionale sau de identificare a celor mai bune produse disponibile la nivel internaţional ce corespund unor anumite criterii.

Suplimentar, eforturile Asociaţiei vor avea în vedere subiecte deja tradiţionale, dar de maxim interes pentru piaţa unică paneuropeană, cum sunt trasabilitatea, comerţul electronic, alinierea şi sincronizarea datelor, noile tehnologii de identificare şi marcare (noua generaţie de simbologii cod de bare DataBar şi EPC - Electronic Product Code), alături de subiecte şi domenii ce au devenit, recent, domenii strategice ale Sistemului Global de Standarde GS1, cum sunt domeniul militar sau domeniul sănătăţii.

În particular, vom acorda o atenţie deosebită domeniului medical din ţara noastră, deoarece, la nivel internaţional şi european, prin implementarea de soluţii bazate pe standardele noastre, s-a dovedit că se poate îmbunătăţi semnificativ nivelul de protecţie al pacientului, fie că vorbim de tratamentul intraspitalicesc, fie că vorbim de celelalte forme de asistenţă medicală, de la farmacii şi medicul de familie, la clinici de specialitate sau centre ce realizează investigaţii medicale specifice.

TIC Biz: Domnule Preşedinte, un cuvânt final pentru cititorii noştri, având în vedere apropierea Sărbătorilor şi a Anului Nou 2009?

C.I.: În primul rând, doresc să mulţumesc tuturor acelora care, prin intermediul revistei dumneavoastră, au fost conectaţi, în acest an, la preocupările Asociaţiei noastre.
      Seria de articole publicate de dumneavoastră pe tot parcursul anului 2008 consider că a reuşit să construiască în faţa cititorilor dumneavoastră o imagine consistentă şi detaliată a caracterului, activităţilor şi rezultatelor noastre, ca demonstraţie a plus-valorii pe care aderarea la Asociaţie a acelor companii ce utilizează Standardele noastre globale în activitatea zilnică, sau un parteneriat mai strâns cu Asociaţia al acelor companii care livrează pieţei produse, servicii şi/sau soluţii bazate pe standardele globale GS1, le aduce, în mod real, în viaţa oricărei companii implicate în lanţuri de distribuţie.
      Faţă de toţi aceştia GS1 Romania îşi asumă responsabilitatea de a continua eforturile, la nivel naţional, concertat cu eforturile şi priorităţile internaţionale şi europene, care să asigure punerea în practică a viziunii Sistemului Global GS1 de creare a unei lumi în care bunurile şi informaţiile lor asociate se mişcă mai eficient şi mai sigur, în beneficiul afacerilor, asigurând, în acelaşi timp, o îmbunătăţire a vieţii de zi cu zi a oamenilor de oriunde şi oricând.
      Mulţumesc încă o dată cititorilor prestigioasei dumneavoastră reviste şi profesioniş- tilor ce o realizează şi vă urez Sărbători Fericite şi un An Nou 2009 cel puţin la fel de bun ca 2008!

   ... spune-ţi părerea în Forumul Agora

TIC
   interviu
   nr.215, 10 DECEMBRIE 2008
TIC Biz
Home | Home | Home | Home | Home
Copyright © 1999-2009 Agora Media S.A.
IT TRENDS, Agora Technology Conferences - ATC, SolePAD, Agora News

Powered by
Dell PowerEdge servers