Agora MEDIA Agora MEDIA
Căutare [avansată]
go
//Reviste/TIC Biz/nr.215, 10 decembrie 2008/Actualitate 22 octombrie 2018
TIC Biz
Librăria
Librăria Byblos
agora ON line
agora ON Line [din galerie...]
ianuarie 2009
PC Rev
PC Rev
decembrie 2008
CPR
Channel Partner România
dec.2008
NET Report
Net Report
nr.dec.2007

Versiune imprimantă
Trimite unui prieten

Urban Safety

UN PROIECT CARE TRANSFORMă POLIţIA COMUNITARă SIBIU ÎNTR-UNA DINTRE CELE MAI BINE DOTATE INFORMATIC DIN ţARă

Soluţiile geospaţiale pot avea un impact important şi în munca unor instituţii mai speciale. Cele de ordine publică, de exemplu. Astfel, la Sibiu, din proiectul pilot al sistemului geospaţial al Primăriei face parte şi un modul destinat Poliţiei Comunitare. Sistemul, comercializat ca şi soluţie preconfigurată sub numele de Urban Safety, este o soluţie creată special pentru automatizarea fluxurilor de lucru ale forţelor de ordine. Programul a fost creat şi configurat după modele reale, astfel încât să răspundă în mod operativ tuturor nevoilor concrete pe care le pot avea astfel de instituţii.

Adrian Aldea, Director Executiv la Poliţia Comunitară Sibiu, ne-a declarat: "Sistemul este rezultatul colaborării între SPPC, PMS, firma Intergraph Computer Services şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prin Oficiul Judetean de Telecomunicaţii Speciale Sibiu, instituţie care a pus la dispoziţie în mod gratuit, conform Legii 92/1996, infrastructura de radiocomunicaţii TETRA dezvoltată la nivelul judeţului Sibiu. Aceasta constituie suportul pentru aplicaţia de tip A.V.L (Automatic Vehicle Location), denumită generic "Serviciul electronic pentru monitorizarea resurselor mobile - Soluţia Geospaţială pentru Poliţia Comunitară."

Tehnologia pe care se bazează acest sistem este una open, care permite, pe lângă colaborarea cu alte instrumente geospaţiale, integrarea cu alte aplicaţii (DM, ERP, MIS, financiar-contabile etc.). Astfel, se pot folosi date prezente deja în alte aplicaţii, ca în cazul în care Urban Safety colaborează cu o aplicaţie de administrare a resurselor umane.

Toate informaţiile introduse în sistem pot servi ca bază de generare a unor rapoarte strategice pentru management. Acestea pot fi predefinite sau create ad-hoc de analist după criteriile de interes. Mai mult, filtrele după care se realizează analizele pot fi salvate pentru reutilizare, permiţând nu numai economii de timp şi efort, dar şi diseminarea cunoştinţelor şi a experienţei de lucru de la ofiţerii cu vechime înspre noii intraţi în sistem.

Desprinsă ca idee şi concept din proiectele dezvoltate de Intergraph Computer Services pentru Poliţia Română, soluţia geospaţială Urban Safety a fost construită pentru a răspunde cerinţelor specifice ale instituţiei Poliţiei Comunitare. Practic, Urban Safety s-a născut prin combinarea principiilor şi structurii unui sistem de planificare operativă şi raportare cu funcţionalităţile unei aplicaţii de monitorizare prin GPS a maşinilor, precum şi cu cele ale unei aplicaţii de dispecerizare a echipajelor de ordine publică. A rezultat un instrument complex care permite un management superior al tuturor activităţilor operative desfăşurate de patrulele poliţiştilor comunitari. Mai mult, cu ajutorul Urban Safety, planificarea strategică va fi fundamentată pe analiza spaţială şi temporală a fenomenului infracţional.

Puncte forte:
• Stocarea, procesarea şi analiza tuturor informaţiilor legate de incidente
• Planificarea şi monitorizarea în timp real a patrulelor
• Management mai eficient al resurselor

Concret

"«Serviciul electronic pentru monitorizarea resurselor mobile - Soluţia Geospaţială pentru Poliţia Comunitară» permite vizualizarea în timp real a patrulelor pe o hartă digitală pusă la dispoziţie de Primăria Sibiu. Acest lucru va permite o mai bună gestionare a echipelor mobile de poliţişti comunitari, precum şi îmbunătăţirea timpului de reacţie la incidente al acestora prin identificarea şi trimiterea imediată a celui mai apropiat echipaj de locul desfăşurării evenimentului.

De asemenea, soluţia permite colectarea analizei şi transpunerea pe hărţi a tuturor incidentelor menţionate în rapoartele agenţilor comunitari. Acest lucru oferă posibilitatea realizării de analize, statistici şi elaborarea de tactici eficiente pentru a putea face faţă problemelor ce se ivesc în Municipiul Sibiu.

Cu ajutorul sistemului informatic, dispecerul are posibilitatea de a deschide în timp real o fişă a evenimentului raportat de pe teren astfel încât acesta poate aloca cea mai apropiată patrulă liberă, poate monitoriza evenimentul în timp real şi poate dispune orice alte măsuri în vederea rezolvării problemelor agenţilor comunitari. În acest mod, mobilizarea personalului şi a resurselor este făcută foarte rapid", a mai precizat domnul Aldea.

   ... spune-ţi părerea în Forumul Agora

TIC
   actualitate
   nr.215, 10 DECEMBRIE 2008
TIC Biz
Home | Home | Home | Home | Home
Copyright © 1999-2009 Agora Media S.A.
IT TRENDS, Agora Technology Conferences - ATC, SolePAD, Agora News

Powered by
Dell PowerEdge servers